#MusaadahCovid19

Perbelanjaan #MusaadahCovid19

0
RM (Juta)
0
RM (Juta)
0
RM (Juta)
0
RM (Juta)
0
RM (Ribu)
0
RM (Juta)
0
RM (Juta)
0
RM (Ribu)
0
RM (Ribu)
0
RM (Juta)
0
RM (Ribu)

Jumlah Besar Perbelanjaan

0
RM (Juta)

#Dikemaskini pada 26 Disember 2020